Doa Qunut

Assalamu’alaikum.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Muslimin.org akan berbagi lafadz doa qunut lengkap dalam bahasa arab, doa qunut bahasa latin serta terjemahan dari doa qunut untuk mepermudah para muslimin dalam menghapalkannya.
Para Muslimin dan muslimat tentunya tahu“Apa itu Doa Qunut?”. Qunut adalah doa yang secara umum dibacakan pada waktu i’tidal atau berdiri dari ruku’ akhir pada shalat subuh dan shalat witir. Kata Qunut sendiri berasal dari kata “Qanata” yang berartipatuh dalam mengabdi (kepada Allah). Adapun hukum membaca doa qunut adalah sunnah muakkad (ab’ad) atau sunnah yang diperkuat. Namun para imam dan ulama mazhab berbeda pendapat tentang pelaksanaan doa qunut.
Doa Qunut Dalam hurufArab:
qunut
Doa Qunut dalam Huruf Latin:
Allah hummah dinii fiiman hadait.
Wa’aa finii fiiman ‘aafait.
Watawallanii fiiman tawal-laiit.
Wabaariklii fiimaa a’thait.
Waqinii syarramaa qadhait.
Fainnaka taqdhii walaa yuqdha ‘alaik.
Wainnahu laayadzilu man walait.
Walaa ya’izzu man ‘aadait.
Tabaa rakta rabbanaa wata’aalait.
Falakalhamdu ‘alaa maaqadhait.
Astaghfiruka wa’atuubu ilaik.
Wasallallahu ‘ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa’alaa aalihi washahbihi Wasallam.
Arti Doa Qunut:
Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan
Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan
Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan
Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan
Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin
Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau
Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
Bacaan doa qunut
diatas adalah untuk orang-orang yang menjadi ma’mum atau sholat sendirian (Bacaannya : Allah hummah DINII fiiman hadait). Sedang, apabila Anda menjadi imam, maka bacaannya diganti (Bacanya : Allah hummah DINAA fiiman hadait) dan seterusnya. Karena makna kata “NII” (DINII) merujuk kepada diri sendiri (Saya) dan kata “NA” (DINA) merujuk kepada orang banyak (Kita).
Islam membagi qunut menjadi dua yaitu:
1.qunut nazilah yaitu qunut yang dilakukan atau dibaca saat adanya bencana. Kedua;
2.qunut shalat yaitu qunut yang dibaca pada waktu itidal (berdiri setelah ruku) setiap akhir rokaat pada shalat subuh dan shalat whitir, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.
Demikianbacaan lafadz doa qunut shalat diatas dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalnkan.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*